Helix 6000//AdBlue

Not available
Product Description
Technical data

Branschledande funktioner som återspeglar det bästa av Wayne:

INTELLIGENT DESIGN

De 'smutsiga' områdena är särskilt från de 'rena' för att hålla bränslet borta från användargränssnittet.
Användarens uppmärksamhet dras till betalterminalen och det profilerade området.
Elegant, strömlinjeformad och tilltalande design som drar både drar uppmärksamhet och som är öppen från sidan för att ge bättre överblick på området.
Stora hydraulik paneler med gott om utrymme för företagsexponering.
Svetsfria detaljer som minskar risk för korrosion som in sin tur bidrar till lägre underhållskostnader och snyggare dispenser.

SÄKERHET OCH INTRÅNGSSKYDD

Uppgraderbar och överensstämmer med EMV® betalningssäkerhetsstandarder.
Förbättrad överblick- främjar trygghet för personlig säkerhet genom förbättrad synlighet över, runt och genom pumpen.
Wayne iXTM Teknologi plattform - Byggd på en enda global teknikplattform, vilket möjliggör konfigurationsflexibilitet som enkelt uppfyller specifika regionala krav.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Stora tydliga displayer med intuitivt användargränssnitt - Priset visas över tryckknapparna, tydliga siffror för utomhusmiljöer, vilket ger enklare avläsning dag och natt.

Item ID:
HELIX6000AdBlue

The product has been added to your cart

To CheckoutContinue shopping